Tudnivalók az ötletek benyújtásáról

2019.11.26.hír
Van ötlete? Kezdjen el gondolkodni, és fontolja meg alaposan, milyen új dologgal tenné jobb hellyé Budapestet. Az ötletek feltöltésére szolgáló felület 2020. október 1-jén nyílik.

Van ötlete? Kezdjen el gondolkodni, és fontolja meg alaposan, milyen új dologgal tenné jobb hellyé Budapestet. Az ötletek feltöltésére szolgáló felület 2020. október 1-jén nyílik.

Az ötleteket három kategóriában várjuk:

 • Egész Budapest:

  Az egész fővárost (de legalább 3 kerületet) érintő javaslat.
  Ebben a kategóriában 2 projekt megvalósítására lesz lehetőség, egyenként legfeljebb 250 millió forintos keretösszeggel.

  Gondoljuk újra Budapestet! Olyan projektötleteket várunk, melyek nagyobb, akár egész Budapest léptékűek, és valamilyen szempontból újat, minőségi változást hoznak Budapest lakóinak életébe. Témáját tekintve bármire lehet ötletet beadni, ami megfelel a lent sorolt alapelveknek és igen, lehet ez a téma „Zöld” vagy „Gondoskodó” is, épp csak nagyobb területet, vagy több városlakót érintő léptékben. Az ötletek erősítsék a város kerületeinek kötődéseit, együttműködéseit, fejlesszék azok infrastruktúráját, vagy szolgáltatásaiban hozzanak minőségi változást.

 • Zöld Budapest:

  A fővárosi zöldterületek fejlesztését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő ötletek.
  Ebben a kategóriában egy projekt költsége nem haladhatja meg a 50 millió forintot. A teljes keretösszeg 250 millió forintot tesz ki.

  „Zöld" fejlesztési ötleteket várunk a lehető legtágabb értelemben. Közterületi zöldítések, eddig kihasználatlan, sokszor apró városi területeken ún. „zsebparkok" telepítése mellett számítunk a városlakók életvitelét zöldebb irányba befolyásoló fejlesztési ötletekre (pl. újrahasznosítás, gyalogos-, kerékpárosközlekedés témakörben) és más olyan kísérleti jellegű ötletekre, amelyekben benne van a potenciál, hogy elterjedve hozzásegítsék Budapest lakóit a sikeres éghajlati alkalmazkodáshoz.

 • Gondoskodó Budapest:

  A társadalmi szolidaritást elősegítő vagy közösségfejlesztő javaslatok.
  Egy projekt felső értékhatára 50 millió forint, a kategóriára szánt teljes keretösszeg pedig 250 millió forint.

  Tegyenek javaslatot például a város akadálymentesítését szolgáló-, a hajléktalan emberek életét megkönnyítő fejlesztésekre, vagy olyan találkozási pontokra, játszó-, fitnesz parkokra, amelyeket lehetőleg minél több korosztály szívesen használ. Budapest közösségeinek fejlődését célzó ötleteket várunk, olyan projektek formájában, amelyek növelik az esélyegyenlőséget, mérséklik az elesett csoportok kiszolgáltatottságát, segítik a különböző társadalmi csoportok gyakoribb, konfliktusmentes közös térhasználatát.

Az ötletek feleljenek meg ezeknek a szempontoknak:

 • MIRE KÖLTHETŐ?
  A részvételi költségvetés keretéből elsősorban építkezni, ültetni, utcabútorokat, eszközöket lehet telepíteni, és emellett csak kiegészítő jelleggel, indokolt esetben - főleg a Gondoskodó Budapest kategóriában van lehetőség kapcsolódó közösségi események, szolgáltatások megvalósítására. Olyan beruházásjellegű projektekre lehet javaslatot tenni, amelyek egyszeri fejlesztéssel megvalósíthatók, minőségi változást, vagy újra gondolt funkcionalitást érnek el, és nem egy folyamatos tevékenység végzését jelentik. Fontos, hogy fenntartási, karbantartási feladatokat (például padok lefestése, járda és útjavítások) nem, csak új beruházást támogat a Fővárosi Önkormányzat a részvételi költségvetés keretéből.

 • ALAPELVEK
  A projektjavaslatok feleljenek meg a lehető legtöbb alapelvnek és értéknek az alábbiak közül: közérdekűség, egyenlőség, közösségi szemlélet, minőségi változás, funkcionalitás, biztonság, fenntarthatóság és a város felpezsdítése.

 • HATÁSKÖRÖK [Ez egy fontos szempont, de teljesen megértjük, ha ön nem igazodik el hatáskörökön, jogszabályokon. Javasoljuk, hogy ötletét mindenképpen adja be, majd a hivatal munkatársai utánanéznek. Bizonytalanság esetén jelezheti, ha ötletét más helyszínen is szívesen látná megvalósulni.]
  A Fővárosi Önkormányzat csak olyan projekteket tud megvalósítani, amelyek a Fővárosi Önkormányzat (és gazdasági társaságai, pl. a BKK) vagy a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartoznak és megfelelnek a mindenkori jogszabályoknak. (Kerületi hatáskörbe tartozó projektek esetében a megvalósítás az adott kerület hozzájárulásához kötött.) Fontos, hogy a projektötlet ne essen a Magyar Állam és szervei hatáskörébe (pl. az iskolák többsége, vagy a MÁV) és természetesen ne érintsen magántulajdonban lévő területet, ingatlant.

Beküldés után

Ötlete a beküldés után, rövid ellenőrzést követően mindenki számára láthatóvá válik a honlapon a Beküldött ötletek között (erről ön e-mailen kap jelzést). Ezután a Fővárosi Önkormányzat és a kerület jogi, pénzügyi, formai szempontból elemzik az ötletet. az általuk szabályosnak talált ötletek egy budapesti lakosokból álló tanács elé kerülnek, akik a szavazható ötletek listáját véglegesítik. 2021. tavasszal lehet majd szavazni a legjobb ötletekre. A nyertes ötletek megvalósítását ezt követően megkezdi a Fővárosi Önkormányzat.

A Fővárosi Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy megkeresse azokat az ötletgazdákat, akik azonos témájú és/vagy helyszínű ötletet adtak be és kezdeményezze az ötletek összevonását, fejlesztését annak érdekében, hogy a lehető legjobb ötlet kerüljön be a szavazható ötletek listájára. Valamint fenntartjuk a jogot, hogy a kirekesztő gondolatokat tartalmazó ötleteket töröljük, illetve szükség esetén az ötletek szövegezését átalakítsuk annak érdekében, hogy valamennyi ötlet közérthető legyen.

Az ötletgazdák által a regisztrációkor megadott becenév az ötletgyűjtési fázisban látható a honlap látogatói számára. A szavazási fázisban azonban az ötletgazda beceneve már nem látható.

A részvételi költségvetés 2020. évi 1 milliárd forintjának felhasználására született projektötleteket 2020.10.01-12.31-ig lehet feltölteni az otlet.budapest.hu felületre.

Javasoljuk, hogy nézzen körül lakóhelyén, járjon nyitott szemmel az Ön által használt köztereken, gondolkodjon együtt, beszélgessen szomszédokkal, ismerősökkel, találja meg, mire van igény, mely ötlet tenné Budapestet egy még jobb hellyé!

Legjobb, ha már ebben a stádiumban sokat beszélget az ötletéről. Ezáltal megerősítéseket, de új szempontokat is kaphat ötletére, többen megismerhetik és sajátjuknak érezhetik azt, ami később, a szavazásnál a siker egyik kulcsa lesz.

Ha megvan a projektötlet, nyújtsa be az otlet.budapest.hu oldalon. Ötletet 2020. október 1-től bármely 18. életévét betöltött, Budapesten élő vagy dolgozó/tanuló lakos benyújthat az otlet.budapest.hu oldalon való regisztrációt követően.

Megosztás
Facebook logo