Mi történt az ötletemmel? - Miért kerülnek átfogalmazott ötletek a közösségi költségvetési tanács elé?

2022.05.19.hír
A közösségi költségvetés ötletbeadási szakaszának lezárulása és később a tanács munkája, majd a szavazás megnyitása közötti több hónapban aránylag keveset hallani arról, hogy mi történik az ötletekkel. Pedig ebben az időszakban folyik a Főpolgármesteri Hivatalban a legnagyobb munka, hiszen több száz ötlet sorsáról kell dönteni. Ennek részleteit feltáró bejegyzésünkben elsősorban az ötletgazdákhoz szólunk, és igyekszünk megválaszolni az esetlegesen felmerülő kérdést: “Mi történt az ötletemmel?”

A fővárosi közösségi költségvetés második évének három hónapos ötletbeadási szakaszában, 2021. november 2. és 2022. január 31. között összesen 615 ötletet adtak be budapestiek. Ezek felkerültek a honlap Beküldött ötletek menüpontjába, ahol – a tavalyiakkal együtt – olvashatók, kereshetők. 

Ezeket az ötleteket a hivatal mintegy 8 főosztályának munkatársai értékelték, szükség esetén bevonva érintett fővárosi cégeket (BKK, Főkert, FKF, FCSM stb.) is. 262 olyan ötletet, amely konkrét helyszínt vagy helyszíneket is tartalmazott, egy vagy több kerület munkatársai is elemeztek. 

Tovább mehet, vagy elutasítják? 

A bevont szakembereknek arról kellett döntenie, hogy a meglévő jogszabályok, műszaki előírások, a rendelkezésre álló költségkeretek és általában a közösségi költségvetés szabályai alapján az adott ötlet megvalósítható-e. Az értékelési folyamatban az egyértelmű „igen” válasz mellett gyakori az „igen, de…” válasz is, vagyis, hogy az ötletgazda által leírtakhoz képest szűkített vagy kicsit megváltoztatott tartalommal tudják csak a szakemberek támogatni a javaslatot. 

A szakmai értékelés alapján 364 ötletet el kellett utasítanunk. Az elutasítás indoklása minden esetben olvasható lesz a beküldött ötlet adatlapján. 

Szakmai jóváhagyást kapott az ötletem, de mi lett vele…? 

A szakemberek által részben vagy egészben megvalósíthatónak ítélt 269 ötlet az úgynevezett ötletfejlesztési szakaszba lépett, ahol a következők történhettek egy-egy ötlettel: 

(1) Ha az érintett szakemberek az ötletgazda által beadott tartalmat megvalósíthatónak ítélték, akkor az ötletfejlesztés csak annyit jelentett, hogy az ötlet szövegét nagyjából egységes formátumúra, hosszúságúra, közérthetőre alakítottuk, illetve hozzátettük a szakemberek által becsült megvalósulási költséget. 

(2) Amennyiben a szakemberek jelezték, hogy a beadott javaslatnak – gyakran kisebb javaslatcsomagnak – csak egy része valósítható meg, vagy a felvetett probléma szakmailag támogatott megoldási módja eltér az ötletgazda által javasolttól, vagy éppen a beadó által jelzett helyszínjavaslat nem alkalmas a fejlesztésre, akkor az ötletfejlesztés során meg kellett írnunk azt a tartalmat, amelynek megvalósítását a főváros vállalni tudja. Ez adott esetben viszonylag jelentős átalakítást is jelenthetett, de a célunk az volt, hogy elutasítás helyett megmentsük az ötletet.  

(3) Végül vannak ötletek, amelyeket más ötletekkel összevontunk. Ez jellemzően 3 okból történt: 

  • Az összevont ötletek hasonló problémára keresik a választ (például a város zöldítésére, a szerves hulladékok komposztálására vagy éppen az esővíz visszatartására), ezért nincs értelme egymás ellen versenyeztetni őket. 
  • Az összevont ötletek ugyanarra a helyszínre szólnak (például a Gőtés-tóra vagy a Rákóczi útra), ezért megint csak nincs értelme egymás ellen versenyeztetni őket, hiszen az csak megosztaná a helyszín által érintett szavazókat. 
  • Adott fejlesztésre túl sok, konkrét helyszínnel is rendelkező ötlet érkezett (például zebrák, közvécék), ami mutatja az ilyen fejlesztések iránti igényt, de messze meghaladja a költségkereteket. Az összevont ötletre így helyszín nélkül lehet szavazni, és ha nyer, a legjobb, legtöbbeknek - szakmának és ötletgazdáknak is - megfelelő fejlesztési helyszínek kiválasztása utólag történik meg. 

A fentiek szerint tehát minden egyes szakmai jóváhagyást kapott ötletet átfogalmaztunk, lerövidítettünk, ha kellett, összevontunk. Ennek eredményeként a 269 beadott és szakmai jóváhagyást nyert javaslatból 139 feldolgozott ötlet jött létre. Az ötletek ebben a formában jutnak a közösségi költségvetési tanács elé, amely dönt arról, hogy melyek kerüljenek szavazólapra, és ha végül nyer az ötlet a szavazáson, a Főváros az ebben a szövegváltozatban leírtak teljesítését fogja vállalni. 

Az ötletfejlesztési szakaszban létrehozott 139 ötlet a honlap új menüpontjában, a „Feldolgozott ötletek” fül alatt lesz olvasható.  

Megosztás
Facebook logo