Hogyan halad a tavalyi nyertes ötletek megvalósítása?

2022.03.03.hír
Gyakran kérdezik tőlünk, elsősorban az érintett ötletgazdák, hogy állnak a megvalósítás alatt álló ötletek, mikor kaphatnak erről több információt, lesz-e konzultáció. Ebben a cikkben igyekszünk választ adni ezekre a kérdésekre.


Nem túl népszerű, de annál igazabb állítás, hogy az önkormányzati szférában egy-egy fejlesztés előkészítése meglehetősen sok időt vesz igénybe. Ez különösen így van, ha olyan újszerű, korábban nem kipróbált eljárásrendben zajlik a dolog, mint amilyen a közösségi költségvetésben az ötletgazdákkal való egyeztetés, a nyílt konzultáció vagy éppen a közösségi tervezés. Ezért is nincs ígéret sem Budapesten, sem más részvételi költségvetési rendszerekben arra, hogy mikorra valósulnak meg a megszavazott ötletek. 

Az előkészítés első lépése, hogy a felelős főosztályok megvizsgálják az ötletek megvalósításának szabályozási, műszaki feltételeit, felvázolják, hogy milyen megoldásra látnak lehetőséget. Ezután megkezdődik a főosztályok és az ötletgazdák, érdeklődő budapestiek közötti egyeztetés. Összetettebb, több tervezést igénylő fejlesztések esetén - mint amilyenek most a szociális projektek - több egyeztetési körre is szükség lehet. Ahol az ötlet kapcsán jelentős változás történik a lakókörnyezetben, ott a főváros valamiféle közösségi egyeztetést, közös tervezést is kezdeményez. Ilyenek elsősorban a zöld projektek (városi erdők, Szent István parki fejlesztés, Mester utca zöldítése). Ebben a fázisban a Nyitott Budapest Osztály segíti a konzultációkban a projektekért felelős szakmai főosztályokat. 

A további lépések előtt képviselőtestületi, bizottsági döntések születnek. 

Ha egy adott ötlet műszaki tartalmában, helyszínében már mindenki egyetért, megkezdődik a beszerzési eljárás, amely talán a legtöbb időt igényli egy fejlesztési ciklusban. Értékhatártól függően beszerzésre vagy közbeszerzésre kerülhet sor, amelyet a főváros vagy a főváros által működtetett cég folytat le. A Főpolgármesteri Hivatal saját cégeivel is úgynevezett in house szerződéseket köt a tervezési és kivitelezési feladatokra. Bizonyos esetekben akár maga az ötletgazda is részt vehet a nyílt beszerzési pályázaton, versenyezve más jelentkezőkkel. Az idén ilyenek lehetnek a szociális szolgáltatások, amelyeket a főváros nem saját cégeire kíván bízni, hanem külső megvalósítókra. 

Az ötlet kivitelezését általában különféle tervezési és engedélyeztetési folyamatok is kísérik. 

A fő lépések, feladatok áttekintése után bemutatjuk, hogy az első közösségi költségvetési ciklusban nyertes 15 ötlet megvalósítása hol tart, milyen lépések történtek meg a cikk közzétételének időpontjáig, illetve melyek a további betervezett tevékenységek. A honlap továbbfejlesztésével később a legfrissebb információk a megvalósuló ötletek adatlapjaira is felkerülnek. 


VÁROSI ERDŐK 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A Főpolgármesteri Hivatal és a FŐKERT szakemberei megvizsgálták a főváros tulajdonában álló erdő besorolású területeket és ezekből kiválasztottak 3 helyszínt, amely alkalmas lehet az ötlet megvalósítására. Kiválasztott helyszínek: 

XVII. kerület Anna utca; Szőlőtőke u.; Akácerdő u. (2,6 ha) (konzultáció: 2022.03.29. 16 órától) 

XVII. kerület, Rózsaszál utca, Rezgő köz (2,3 ha) (konzultáció: 2022.03.31. 16 órától) 

XXIII. ker. Temető sor; Kő utca (3,0 ha) (konzultáció: 2022.03.27. 10 órától) 

Következő lépések: 

A Főváros tervezési, majd kivitelezési szerződést köt a FŐKERT-tel. A 3 helyszínen a FŐKERT közösségi egyeztetési folyamatot indít információs táblák kihelyezésével, online kérdőívvel és helyszíni workshoppal (ezek időpontjait jeleztük fent a helyszínek mellett). Az anyagi keretekre tekintettel a 3 helyszín közül a két, helyiek által legtámogatottabb valósul meg a közösségi költségvetésből (a 3. megvalósítására is sor kerülhet később, más forrásból). A kiviteli tervek, szakhatósági egyeztetések nyárra elkészülnek. Telepítésre várhatóan ősszel sor kerülhet. 


KERÉKPÁRTÁMASZOK LÉTESÍTÉSE VÁROSSZERTE 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A BKK Zrt. egyeztetett a Magyar Kerékpáros Klubbal, ez alapján (illetve a konkrét lokalitást is jelölő ötletek szerint) beazonosítottak lehetséges helyszíneket. Mivel a pontos költségek nehezen kalkulálhatók, első ütemben 93 helyszínen (helyszínenként átlag 5 támasszal) történik meg a beruházás, majd egy második körben a megmaradó forráshoz mérten további helyszíneken is. A konkrét helyszíneket tartalmazó közgyűlési előterjesztés ezen a weblapon megtalálható  (a pdf megnyitásával). 

2022. február 22-én lezajlott a konzultáció az ötletgazdákkal.  

Következő lépések: 

A Képviselő-testületdöntése után a projektet a Budapest Közút Zrt. valósítja meg 2022 végéig. Várhatóan márciusban elkezdődik a kivitelezés, kikerülnek az első támaszok. 

2022. augusztus végére láthatóvá válik a költségek alakulása és hogy marad-e keret további kerékpártámaszos helyszínek bekerülésére. Ha igen, ekkor a BKK Zrt. és az ötletgazdák, esetleg a kerületek képviselőinek részvételével kijelölhetővé válnak az új telepítési helyszínek. 


TÖBB IVÓKUTAT A VÁROSBA 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A hivatal Városüzemeltetési Főosztálya egyeztetett a Fővárosi Vízművek Zrt-vel és a Budapest Várostervezési Kft-vel, valamint a Várostervezési és Klímaügyi Főosztályokkal. Az egyeztetések és a helyszíni bejárások eredményeként 25 kúttelepítési helyszín került előzetesen kiválasztásra: 2 db a II. kerületben, 6 db az V., 1 db a VI., 3 db a VII., 4 db a VIII., 3 db a IX., 4 db a XI., 2 db a XIII. kerületben.  

Következő lépések: 

A fővárosi vagyonrendelet alapján a projektet vállalkozási szerződéssel a Fővárosi Vízművek Zrt. valósíthatja meg. 2022. február 23-án a Közgyűlés jóváhagyta a projektet, előreláthatóan 2023 2. negyedévére készülhetnek el a kutak. 


KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK A SZENT ISTVÁN PARKBA 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A Hivatal meghatározta a tervezés, egyeztetés fő lépéseit. Az egyeztetések megkezdése előtt a FŐKERT megvizsgálja a labdapálya állapotát, különböző költségvetéssel javaslatokat dolgoz ki ennek felújítására. 

Következő lépések: 

A beruházási feladat megvalósítása a tervezési feladat elvégzését megelőzően lakossági koncepcióalkotással indul, meghatározva a rendelkezésre álló költségvetési kerethez igazodó parkfelújítási feladatokat.  

2022.03.03. Helyszíni bejárás az ötletgazdákkal 

A lakossági véleményeket és igényeket online véleményező felületen (rdt.budapest.hu), helyszíni tájékoztató táblákon, illetve helyszíni workshopokon mérjük fel. 

A tervezési feladatra, majd utána a megvalósításra a FŐKERT-tel külön megállapodás (in house szerződések) alapján kerül sor a Tulajdonosi Bizottság döntését követően.  

A projekt kivitelezése várhatóan 2023 1. negyedévére történik meg. 


ZÖLDEBB ÉS ÉLHETŐBB MESTER UTCA 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A Főpolgármesteri Hivatal és a FŐKERT szakemberei vizsgálják, hogy a fizikai adottságok (közművek, közlekedési helyzet stb.) függvényében pontosan hol valósítható meg ültetőkazetták létesítése. A FŐKERT vegyes évelőágyások terveit készíti elő, amelyeket a társadalmi konzultáción bemutat. 

Következő lépések: 

A tervezési feladat megkezdését megelőzően lakossági egyeztetést tartunk, meghatározandó a rendelkezésre álló költségvetési kerethez igazodó zöldítési lehetőségeket, helyszíneket.   

2022.03.04. Helyszíni bejárás az ötletgazdákkal 

A lakossági véleményeket és igényeket online véleményező felületen (rdt.budapest.hu), helyszíni tájékoztató táblákon, illetve helyszíni workshopokon mérjük fel. 

A tervezést és a kivitelezést a FŐKERT végzi in house szerződések megkötése után. A projekt várható elkészülése 2023 3. negyedév. 


ÜRES LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA ÉS BÉRBEADÁSA HAJLÉKTALANSÁGGAL KÜZDŐKNEK 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

2021. október 19-én a Főpolgármesteri Hivatal nyílt konzultációt tartott az ötlet értelmezéséről, megvalósításának elvi lehetőségeiről 

Következő lépések: 

Hivatali egyeztetések zajlanak a megvalósítás lehetséges módjairól. Jelen álláspont szerint – eltérően az eredeti elképzeléstől – a lakások felújítását kizárólag a Főváros végezheti, a kerületeknek, civil szervezeteknek erre forrás nem adható át. További egyeztetéseket igényel a lakásba költöző fővárosi hajléktalanokat jelölő szervezetekkel kapcsolatos pályázati kiírás részleteinek kidolgozása. 


PÉLDAMUTATÓ KÖZVÉCÉK BUDAPESTEN 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

2021. november 15. online megbeszélést tartottunk az ötletgazdákkal, érdeklődőkkel. Megállapodás született a két megvalósítandó közvécé helyszínéről: 1) VIII. kerület II. János Pál pápa tér; 2) XIV. kerület Zugló Vasútállomás mellett. 2022. február 1-én helyszíni bejárást tartottak a szakmai résztvevők (kerületi önkormányzat, kerületi önkormányzat gazdasági társasága; Fővárosi Önkormányzat gazdasági társasága - BKM). 

A Fővárosi Közgyűlés 1848/2021.(12.15.) határozatával jóváhagyta a fejlesztést. Ezen felül a továbbiakban az üzemeltetési forrás biztosításával összefüggő döntés válik szükségessé.  

A megvalósítási megállapodás aláírás alatt van a BKM NZrt. részéről.   

Következő lépések: 

A terveztetés, engedélyeztetés, beszerzés feladatát a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. végzi megvalósítási megállapodás keretén belül kb. 1-1,5 év teljesítési határidővel.  


ÁLLATTERÁPIÁS PROGRAMOK IDŐSOTTHONOKBAN 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A megvalósító civil szervezeteknek szóló pályázat kiírásáról döntött a Közgyűlés 2022. február 23-án. 

Budapest portál | Pályázati felhívás: Állatterápiás programok idősotthonokban 

Következő lépések: 

A pályázatra több ütemben lehet jelentkezi, elbírálása 2022. 2. és 3. negyedévében zajlik. 


KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA MOZGÁSSÉRÜLTEKNEK ÉS ÉPEKNEK 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

Az ötletgazdával és a kerülettel többszöri egyeztetés történt, a végleges helyszínről még nincs döntés. Felmerült, hogy 22. kerületi beruházásként történjen meg, forrásátadással. 

Következő lépések: 

Vezetői szintű egyeztetés a kerülettel, helyszín kijelölése, megállapodás a megvalósítási konstrukcióban. 


ÜLŐFELÜLETEK A DUNA-PARTI RÉZSŰN 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

2021. szeptemberében indító megbeszélés a hivatal és az érintett társaságok között. 2021. november 16-án online megbeszélés az ötletgazdával és egyéb érdeklődő szereplőkkel. 2022. február 7-én helyszíni bejárás érdeklődőkkel a terület kiválasztása érdekében a Fővárosi Csatornázási Művek és a Főpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei részvételével. 

Javasolt helyszín: Margit-sziget – déli szigetcsúcs. További felmerült lehetőség a Margit híd Budai hídfő térsége, de mivel nincs gyalogos átkelő a helyszínen, ezért a balesetveszély miatt nem javasolják a szakemberek. 

Következő lépések: 

Sor kerül a külső megvalósító beszerzését illető eljárás lehetséges módozatait érintően döntésre (tekintettel az értékhatárra beszerzési eljárás lehet szükséges, mely a tervezésre és a kivitelezésére is kiterjed).  


INGYENES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

Az ötletgazdával 2021. október 12-én megtörtént a személyes egyeztetés, ahol konszenzus alakult ki a lebonyolítás tekintetében. A program központi helyszíneként a Margitszigeti Atlétikai Centrum kerül kijelölésre, ennek területén valósulhatnak meg projekt egyes elemei (pl. vízitorna, futóedzés).  

A Budapesti Sportszolgáltató Központ Nkft. (BSK) mint lebonyolító vesz részt a projekt megvalósításával. A BSK tájékoztatása megtörtént. 

Következő lépések: 

A program promóciójának kezdete és nyitóeseménye 2022 2. negyedévében várható. 


GYALOGOSÁTKELŐ AZ ASTORIÁNÁL 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

A BKK Zrt. rendelkezik már a helyszínre korábbi tervekkel, ezek felülvizsgálata, újra tervezése szükséges. A megvalósító Budapest Közút Zrt-vel előzetes egyeztetés történt. 

Következő lépések: 

Az ötletgazda tájékoztatása az érvényben lévő szakmai előírások alapján megvalósítható műszaki megoldásról. 

Tulajdonosi Bizottság döntése szükséges. 

A M3 metró pótlásának időszakában (befejezés: várhatóan 2023 első féléve) nem javasolt az átkelőhely megvalósítása, legfeljebb a tervezési feladatok indulhatnak el.  


LEGÁLIS GRAFFITIFAL LÉTREHOZÁSA 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

Kerületi egyeztetést követően a javasolt helyszín a III. kerületi Csobánka téri gördeszka-pálya mellett (új építésű fal, amely egyben hangfogóként is funkcionál majd, elválasztva a gördeszkapályát és a parki funkciót, így megszüntetve egy konfliktust). 

Következő lépések: 

2022.03.08. Helyszíni bejárás az ötletgazdával és kerülettel  


FELNŐTT AUTISTA SZABADIDŐS ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

2021.október 25-én a Főpolgármesteri Hivatal nyílt konzultációt tartott az ötlet értelmezéséről, megvalósításának elvi lehetőségeiről. 

Az ötlet megvalósítása a pályázati feltételek kialakításának szakaszában tart.  

Következő lépések: 

A pályázati felhívás tervezetének társadalmi megvitatása.  

A pályázati felhívás Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása után a pályázat meghirdetése. 


„BUDAPEST PEREMÉN” REHABILITÁCIÓS OTTHON 

Megtörtént vagy folyamatban van: 

2021. október 18-án a Főpolgármesteri Hivatal nyílt konzultációt tartott az ötlet értelmezéséről, megvalósításának elvi lehetőségeiről. 

A konzultáció alapján az érintett főosztály tovább dolgozott a projekt részletein, amelynek alapján pályázati felhívást készít a megvalósító szervezet beszerzésére. 

Következő lépések: 

A pályázati felhívás tervezetének társadalmi megvitatása.  

A pályázati felhívás Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása után a pályázat meghirdetése (várhatóan március, április).  

Megosztás
Facebook logo