Fővárosi stratégiák: háttérinformációk az ötletbeadáshoz

2022.01.12.blog
Ha szeretnéd tudni, milyen stratégiák rögzítik a főváros fejlesztési céljait, amelyekhez nagyvonalakban a beadott ötleteknek is illeszkedniük kell, ezzel a cikkel segítünk eligazodni.

A közösségi költségvetésre beadott ötletek szakmai jóváhagyásánál az egyik vizsgált szempont, hogy az ötlet illeszkedik-e a főváros céljaihoz, stratégiáihoz. Természetesen nem várhatjuk és nem is várjuk el az ötletgazdáktól, hogy ismerjék Budapest éppen aktuális stratégiai terveit. Ugyanakkor a közösségi költségvetés egyik célja éppen az, hogy a budapestieket minél jobban érdekelje, foglalkoztassa a város sorsa, alakulása. Márpedig a fejlesztési irányokat, a célokat és az azokhoz vezető lépéseket a több évre szóló stratégiák rögzítik.

Ha szeretnéd jobban átlátni, hogy a városvezetés milyen célokat tűzött ki a következő évekre, és esetleg a közösségi költségvetéshez megfogalmazott ötletedet is átgondolnád ezek tükrében, a következő anyagok áttekintését ajánljuk.

Egy stratégia mind fölött

Minden magyar város rendelkezik érvényes középtávú stratégiával, amely meghatározza a legfontosabb fejlesztési irányokat, feltárja a különböző típusú igények közötti fontossági sorrendet és egyensúlyt. Az elmúlt időszakban ezt a tervtípust az erre vonatkozó jogszabályok alapján integrált települési stratégiának (rövidítve: ITS) nevezik. Törekedve a közérthetőségre, Budapesten a 2027-ig szóló stratégia az Otthon Budapesten címet kapta és az otthonbudapesten.hu oldalon lehet megi smerni.

A Fővárosi Önkormányzat – civil és lakossági partnerek bevonásával történő tervezést követően – három stratégiai célt jelölt ki, melyek meghatározzák a következő hét év városfejlesztési beavatkozásainak fókuszát. Ha ismerősen cseng ez a három cél, az nem a véletlen műve: a közösségi költségvetés Esélyteremtő, Gondoskodó és Nyitott Budapest kategóriái megegyeznek az Otthon Budapest stratégia céljaival.

A stratégia azonban nem csak célokat jelül ki, hanem az azok eléréséhez szükséges lépéseket is felvázolja, vagyis konkrét fejlesztési programokat és projekteket is tartalmaz. Ezeket a honlapon szűrhető és kereshető formában  tanulmányozhatod, vagy letölt heted a teljes stratégiát pdf-ben. Az 55. oldalon leírt zá szlóshajó program pedig nem más, mint a részvételi költségvetés intézményének bevezetése.

Az ITS-hez kapcsolódó hosszútávú koncepciót és a településképpel kapcsolatos rendelkezéseket itt ismerheted meg

Ágazati tervek

Az Otthon Budapest átfogó stratégiája részleteiben nem tér ki minden szolgáltatási területre, ezeket külön ágazati tervek határozzák meg. Azok számára, akiket egy-egy szakma, ágazat, fejlesztési terület – például a zöldfelületek helyzete vagy a klímavédelem – érdekel igazán, az ágazati tervek adnak fontos információkat. Az alábbiakban a legfontosabb érvényben lévő ágazati tervek között segítünk eligazodni.

Parkok, terek, fasorok, természetvédelmi területek

Budapest zöldinfrastruktúra-fejlesztési és fenntartási akcióterve, a Radó Dezső terv szintén önálló holnappal rendelkezik. Az oldalról letöltheted a teljes tervet vagy böngészhetsz a projektek között. A térképes alkalmazás segítségével megnézheted, hogy lakhelyed közelében milyen fejlesztéseket irányoz elő a terv és arra is van lehetőség, hogy ezekhez hozzászólj.

A terv mellett beleolvashatsz a zöldinfrastruktúra koncepció anyagaiba is, illetve az ún. Zöldinfrastruktúra füzetek sorozatban útmutatókat is letölthetsz például zöldtetők, belső udvarok zöldítése, zöld homlokzatok témában, de külön kötet foglalkozik a városi fák és a közművek kapcsolatával is. Ezeket itt találod

Hogyan alkalmazkodik a város a klímaváltozáshoz?

2021 őszén a főváros közösségi gyűlést rendezett, ahol  véletlenszerűen kiválasztott budapestiek tanácskoztak arról, hogy Budapestnek milyen megoldásokkal kell a klímaváltozásra reagálnia. A gyűlésen kidolgozott ajánlások is bekerültek a város klímastratégiájába, azaz a Budapesti klímastratégia és fenntartható energia- és klíma akciótervbe.  

A városi környezet védelme

A város a 2021-2026-os időszakra aktualizálta környezetvédelmi programját, amit szintén megtalálsz a honlapon, de aká r a korábbiakat is elolvashatod. Külön tervek foglalkoznak a zajcsökkentéssel és a hulladékgazdálkodással, ezeket innen tölt heted le. 

Hogyan közlekedjünk?

Minden nagyváros legtöbbet vitatott ágazata a közlekedés. A Budapesti Mobilitási Terv a főváros 2030-ig szóló közlekedési stratégiája, amely első kötetében bemutatja a közlekedéssel kapcsolatos célrendszert és intézkedéseket, a 2. kötet pedig a közlekedésfejlesztési és beruházási programot tartalmazza. Minden kapcsolódó dokumentumot megtalálsz a főváros honlapján

Egyéb kiemelt célok

Az önkormányzat egy-egy fejlesztési cél, program vagy újszerű megközelítés kapcsán is készíthet stratégiát vagy más tervet. A város rendelkezik smart city stratégiával, illetve a már korábban említettek mellett további témákat is találsz a kiemelt fejlesztési célok  menüpont alatt. 


Megosztás
Facebook logo