Elérhetőségekotlet@budapest.hu

Tájékoztató

Az otlet.budapest.hu címen elinduló részvételi költségvetéssel összefüggő adatkezelésről

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Budapest Főváros Önkormányzata
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.          Levélcím: 1840 Budapest

E-mail: ugyfelszolgalat@budapest.hu Telefon: +36 1 327-1000 Honlap: www.budapest.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

dr. Kormány-Krivács Zita
Telefon: +361-999-9190 E-mail: adatvedelmitisztviselo@budapest.hu

3. Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei, tevékenysége

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
székhely: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
képviseli: dr. Fodor Péter főigazgató

Adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Tihanyi Erika

E-mail: adatvedelem@fszek.hu

Adatkezelő a részvételi költségvetés projektjeiről való személyes szavazás lehetőségének minél kiterjedtebb biztosítása érdekében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral mint Adatfeldolgozóval (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) működik együtt. Az Adatfeldolgozó egyes tagkönyvtáraiban is lehetőség lesz személyesen leadni szavazatokat. Ennek keretében az Adatfeldolgozó munkatársai a 5/B táblázat második sorában foglalt adatokat kezelik azon érintettek esetében, akik szavazatukat személyesen valamely tagkönyvtárban adják le. A szavazásra nyitva álló határidő elteltével Adatfeldolgozó minden dokumentumot hiánytalanul átad Adatkezelőnek és erről jegyzőkönyvet vesz fel, így a továbbiakban már nem kezel személyes adatokat. Az adatfeldolgozási tevékenység kereteit, Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti viszonyt az általuk megkötött Adatfeldolgozási Megállapodás rendezi.

4. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 3. az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

Budapest vezetése kiemelt célként tekintett az állampolgárok döntésekbe történő bevonására és az önkormányzati működés átláthatóságának növelésére. A részvételi költségvetés az egyik legfontosabb lépés ezen politikai és szakmai célok megvalósításának irányába. A részvételi költségvetés részeként az állampolgárok ötleteiket a fenti honlapon keresztül küldhetik meg. A projekt céljai:

A város helyi közösségeinek fejlődése, helyi ügyek melletti elköteleződésének erősítése,

Az állampolgárok érdeklődésének, tudatosságának növekedése a helyi fejlesztésekkel kapcsolatban; az önkormányzat és az állampolgárok közötti párbeszéd erősödése,

A helyiek vagy egyes helyi társadalmi csoportok számára hasznos projektek megvalósulása és ezáltal életminőségük növekedése.

5/A Ötletek

A személyes adat megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

IP cím, email cím, irányítószám, születési dátum, vélemények (kommentek), ötlet, becenév (nyilvános név)

FIGYELEM: az ötlet benyújtójának a regisztráció során megadott becenevét (nyilvános nevét) az otlet.budapest.hu honlapon a benyújtott ötletek között közzétesszük.

A szavazásra kiválasztott ötletek felületén a benyújtó nevét már nem tüntetjük fel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ötletét a Részvételi Költségvetési Tanács ülését megelőzően visszavonhatja; ez esetben az otlet.budapest.hu honlapról eltávolítjuk.

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

A Részvételi költségvetéshez benyújtandó javaslatok, ötletek beadása az otlet.budapest.hu honlapon keresztül történik.

A személyes adatok kezelése a regisztráció, kapcsolattartás, valamint a javaslatok és ötletek feldolgozása céljából szükséges.

Regisztráció során megadott név, e-mail cím, egyeztetések során keletkező egyéb személyes adatok

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Hivatal közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges. Adatkezelő az ötletek feldolgozása során egyeztetést kezdeményezhet az ötlet benyújtójával. Az egyeztetések dokumentumai iktatásra kerülnek. A személyes adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, egyeztetés lefolytatása, dokumentálás.

5/B Szavazás online formában, valamint személyes megjelenéssel

A személyes adat megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

keresztnév, vezetéknév
IP cím, email cím, irányítószám, születési dátum, szavazat, becenév

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

Az adatkezelés célja a részvételi költségvetésen való szavazás lebonyolítása online formában.

A személyes adatok kezelése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy az adott állampolgár szavazásra jogosult és csak 1 szavazatot ad le.

Keresztnév, vezetéknév, születési dátum, aláíráskép,

nyilatkozat arról, hogy az aláíró (személyesen szavazó)

 • Budapesten lakik, dolgozik vagy tanul,
 • elmúlt 18 éves.

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

Az adatkezelés célja a részvételi költségvetésen való szavazás lebonyolítása személyes megjelenéssel. A személyes adatok kezelése azért szükséges, hogy megállapítható legyen, hogy az adott állampolgár szavazásra jogosult és csak 1 szavazatot ad le.


5/C Részvétel nyereményjátékban a szavazatot leadók között

A személyes adat megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

keresztnév, vezetéknév
IP cím, email cím, születési dátum, a szavazás helyszíne (ha személyesen szavazott)

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

A hozzájárulás visszavonása esetén a nyereményjátékban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés célja a részvételi költségvetésen való szavazás lebonyolítása online formában.

A vezetéknevet, keresztnevet, személyes szavazás esetén a szavazás helyszínét és a születési időt a sorsolásban résztvevők azonosítása céljából szükséges kezelni.

Az email cím kezelése a sorsolás lebonyolítása és a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, további egyeztetés céljából szükséges.

A nyereményként kisorsolt programon való részvételhez szükséges személyes adatok

Az adatkezelés a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összehangban, az ön hozzájárulásán alapul.

Ahhoz, hogy a nyereményen kisorsolt programon részt vehessen, egyes személyes adatainak kezelésére van szükség.

A nyereményjátékban való részvétel szándékát a következőképpen lehet jelezni a sorsolás megkezdéséig:

 • - Az online formában, a nyereményjáték meghirdetését (2021. július 5.) megelőzően szavazók külön tájékoztató emailt kapnak a lehetőségről egy internetes hivatkozással, amelyen keresztül – az 5/C pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulással együtt – jelezhetik a részvételi szándékukat.
 • - Az online formában, a nyereményjáték meghirdetését követően szavazók a regisztráció során külön megjelölhetik, hogy részt kívánnak venni a nyereményjátékban.
 • - A személyesen (akár a nyereményjáték meghirdetését megelőzően, akár azt követően) szavazók a nyitott@budapest.hu címen, nevük, születési dátumuk és a szavazás helyszíne megadásával jelezhetik a részvételi szándékukat.

6. Adattovábbítás

A projekt keretében adattovábbításra nem kerül sor.

7. Adatkezelés időtartama

 • A 5/A pont (regisztráció, ötletek benyújtása) szerinti adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A soron következő részvételi költségvetési ciklus kezdetén az otlet.budapest.hu honlapon való regisztrációját és az ehhez fűződő adatkezelést újra meg kell erősíteni. A megerősítés hiányában a regisztrációt az Adatkezelő törli; ebben az esetben később újra regisztrálhat.
 • Az ötletek feldolgozásával kapcsolatban keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az Adatkezelő az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerint legfeljebb 2 évig kezeli.
 • Adatkezelő az ötlet benyújtójának becenevét (nyilvános nevét) az otlet.budapest.hu honlapon a soron következő részvételi költségvetési ciklus megkezdéséig jeleníti meg.
 • A 5/B pont (szavazás) szerinti adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szavazás eredményének megállapítását követő 120 napig kezeli.
 • Adatfeldolgozó a 5/B pont szerinti adatokat a tagkönyvtárakban személyesen leadott szavazatok esetén a szavazásra nyitva álló határidő utolsó napját követő tizenötödik napig hiánytalanul átadja Adatkezelőnek, és erről jegyzőkönyvet vesz fel.
 • Adatkezelő a nyereményjátékban nem nyertes résztvevők 5/C pont szerinti adatait a nyereményjátékkal összefüggésben a nyereményjáték lebonyolítását követő ötödik napig kezeli.
 • Adatkezelő a nyereményjátékban kisorsolt, nyertes résztvevők 5/C pont szerinti, iktatott dokumentumba nem kerülő adatait a nyereményjátékkal összefüggésben a program lebonyolítását követő ötödik napig kezeli. A nyereményjátékban kisorsolt, nyertes résztvevőkkel kapcsolatban keletkezett, személyes adatokat tartalmazó iktatott dokumentumokat az Adatkezelő az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet és belső szabályzatok szerint legfeljebb 2 évig kezeli.

8. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az arra kijelölt munkatársak jogosultak. Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő.

Adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén található szervereken és irattárban és a Hivatal központi irattárában tárolja.

Adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:

 1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését,
 3. személyes adatainak törlését,
 4. személyes adatai kezelésének korlátozását,
 5. tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 6. valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett kérelmére Adatkezelő
 • Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak az adatok forrásának megjelölése
 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.
 • Amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kéri, Adatkezelő ezt rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel
 • Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.
 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Adatkezelő
 • a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.
Az érintett
 • jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, értesíti.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak beérkezését követően - haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja.

 • Panasz

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.

Panasz benyújtásának helye:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.

Fax: +361 391-1410   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.

A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.

 • Kártérítéshez való jog, sérelemdíj

Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük írjon az adatvedelmitisztviselo@budapest.hu e-mail címre.

Hatályos: 2020. október 1.

Frissítve: 2021. január 29.

Frissítve: 2021. május 31.

Frissítve: 2021. június 23.

Frissítve: 2021. július 5.