Elérhetőségekotlet@budapest.hu

 

Mindenki szeretne egy számára kellemesebb, élhetőbb, jobban használható környezetet kialakítani. Ez jelentheti szűkebb és tágabb lakókörnyezetünket, vagy akár egész Budapestet. Bizonyára önnel is előfordult már, hogy azon fantáziált, hogyan alakítaná át az utcát, amiben él, mikre használna kihasználatlan területeket, hogyan tenné mindenki számára jobbá a város egy-egy pontját. A részvételi költségvetés pont ilyen fejlesztésekre, változtatásokra ad lehetőséget.

Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása, aktiválása mellett. Ez azt jelenti, hogy a városvezetés a fontos kérdésekben nem akar az emberek megkérdezése, véleményeik, céljaik, elvárásaik megismerése nélkül dönteni. A részvételi költségvetés ezért az első tesztévet követően minden évben elérhető lesz a város lakói számára. A Főváros sokéves, sikeres nemzetközi tapasztalatokra építve kezd bele Budapest részvételi költségvetésének működtetésébe.

Gyakran Ismételt Kérdések

MI EZ?

Mi az a részvételi költségvetés?

A részvétel mindig valamiféle együttműködést jelent. A részvételi költségvetés pedig olyan - általában önkormányzati - program, amelynek keretében a település költségvetetéséből bizonyos összeg felhasználására a város lakói tehetnek javaslatot. 2020-21-ben Budapesten a fővárosi részvételi költségvetés első évében 1 milliárd forintos keretből valósítja meg az önkormányzat a lakosok által beadott ötletek közül a legnépszerűbbeket.

Mit jelent, hogy részvételi?

A részvételi költségvetés azt jelenti, hogy a főváros költségvetésében elkülönített összegről, azaz idén 1 milliárd forint felhasználásáról, a lakosság ötletei alapján, és mindvégig a lakossággal együttműködésben dönt a városvezetés.

MILYEN ÖTLETEKET LEHET BEADNI?

Mi lehet az ötletek témája?

Az ötleteket céljuk, tematikájuk szerint három kategóriában lehet beadni:

  • Zöld Budapest: a főváros zöldfelületeinek bővítését, fejlesztését, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a környezeti fenntarthatóságot széles értelemben elősegítő ötletek;
  • Gondoskodó Budapest: a társadalmi szolidaritást elősegítő vagy közösségfejlesztő javaslatok;
  • Egész Budapest: az egész fővárost (de legalább 3 kerület lakosságát) érintő ötletek.

Emellett az ötlet legyen közérdekű, közösségi szemléletű, biztonságos, funkcionálisan megfelelő, fenntartható, szerethető.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a beadandó ötletnek?

Az egyes kategóriák céljaihoz, elvárásaihoz való illeszkedésen túl a következő szempontoknak kell az ötleteknek megfelelniük:

  • Olyan beruházásjellegű projektekre lehet javaslatot tenni, amelyek egyszeri fejlesztéssel megvalósíthatók, tehát nem valamilyen folyamatos tevékenység végzését jelentik.
  • A projekteknek Budapest vagy a kerületek hatáskörébe kell tartozniuk és meg kell felelniük a mindenkori jogszabályoknak. Kerületi hatáskörbe tartozó projektek esetében a megvalósítás az adott kerület hozzájárulásához kötött, az erre vonatkozó egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzat végzi el. Fontos, hogy a projektötlet ne essen a központi kormányzat (pl. az iskolák többsége) vagy a MÁV hatáskörébe, területére, illetve nem érinthet magántulajdonban lévő területet, épületet.
Mennyibe kerülhet egy-egy ötlet?

A Zöld Budapest és Gondoskodó Budapest kategóriákba beadott ötletek maximum 50 millió forintba, az Egész Budapest kategóriában pedig maximum 250 millió forintba kerülhetnek. Alsó értékhatár nincs.

HÁNY ÖTLET, MELYIK ÖTLET VALÓSULHAT MEG?

Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre összesen és az egyes kategóriákban?

2020-ban a Fővárosi Önkormányzat összesen 1 milliárd forintot különített el részvételi költségvetésre. Ebből az Egész Budapest kategóriára 500 millió forint, a Zöld Budapest és a Gondoskodó Budapest kategóriákra pedig 250-250 millió forint áll rendelkezésre.

Ki dönti el, hogy mely ötletek valósulnak majd meg?

A beadott ötletekre a budapestiek szavazhatnak, tehát a legtöbb szavazatot gyűjtő és a keretösszegbe beleférő ötletek valósulnak meg. A beadástól azonban hosszú az út az ötletek szavazólapra kerüléséig is; ennek részleteit külön mutatjuk be.

Hány ötlet valósulhat meg?

A keretösszegekből a maximális projektköltséget kihasználó ötletekből az Egész Budapest kategóriában 2 darab, a Zöld Budapest és a Gondoskodó Budapest kategóriákban pedig 5-5 darab valósulhat meg. Amennyiben kisebb költségű ötletek kerülnek a legnépszerűbbek közé, úgy ennél több is beleférhet a költségkeretekbe.

ÖTLETEK BEADÁSA

Kik adhatnak be ötleteket?

Minden Budapesten élő vagy dolgozó, tanuló (bejelentett lakcím nem szükséges), 18. életévét betöltött magánszemély, aki regisztrált az otlet.budapest.hu oldalon.

Hogyan lehet ötletet beadni?

Ötletek beadására kizárólag online van lehetőség az otlet.budapest.hu felületén keresztül. A beküldés folyamata egyszerű, mikéntjéről a honlapon részletes leírást talál.

Hány ötletet lehet beküldeni személyenként?

Bármennyit.

Milyen információkat kell megadni egy ötletről?

Az ötletbeadó felületen le kell írni az ötlet megnevezését, helyszínét (amennyiben konkrét), rövid leírását. Nem kötelező, de lehetőség van költségbecslést adni, hivatkozási linket megadni vagy saját fotót, egyéb kiegészítő, magyarázó dokumentumot feltölteni.

A beadott ötletek nyilvánosan láthatóvá válnak?

A beadott ötletek és a beadó felhasználói neve gyors ellenőrzést követően felkerülnek a honlapra, így a továbbiakban mindenki láthatja ezeket. Az első ellenőrzés során a Fővárosi Önkormányzat csak azokat szűri ki, amelyek gyűlöletbeszédnek minősülnek, vagy amelyek nem tartalmaznak konkrét javaslatot.

Van-e lehetőség arra, hogy közösségek találjanak ki ötleteket?

A részvételi költségvetés egyik célja, hogy a város lakói között párbeszédet indítson el arról, hogy miként, milyen irányba érdemes Budapestet fejleszteni, mitől lesz jobb a város. Ilyen beszélgetésekre különböző közösségi események, vezetett találkozók tudnak alkalmat teremteni. A 2020-as járványhelyzetben a Fővárosi Önkormányzat csak néhány találkozót tudott megszervezni, de cél, hogy minél több ilyen jellegű beszélgetés, ötletelés valósuljon meg. Természetesen ilyeneket nem csak a Főváros, hanem helyi közösségek, civil szervezetek is kezdeményezhetnek; az ötletet azonban végül egy magánszemélynek kell beadnia.

AZ ÖTLETEK ÚTJA A BEADÁSTÓL A SZAVAZÓLAPIG

A beadott ötletekre lehet is rögtön szavazni?

Nem. A megadott határidőig beadott ötletek közül azokra lehet majd szavazni, amelyek több szűrőn keresztüljutva felkerülnek a szavazólapra.

Hogyan jut el egy ötlet a szavazólapig?

Szavazólapra azok az ötletek kerülnek, amelyek több szűrőn is átmennek. Ennek folyamata röviden a következő:

Az első – szakmai – szűrést a Fővárosi Önkormányzat szakmai főosztályai, illetve érintettség esetén a kerületi önkormányzatok adják. Ekkor kiderül, hogy az ötlet műszakilag megvalósítható-e, megfelel-e a hatályos előírásoknak (jogszabályoknak, építési szabályoknak stb.), illetve adott esetben nem megy-e szembe önkormányzati tervekkel, törekvésekkel. Az önkormányzat munkatársai a hasonló ötleteket adott esetben össze is vonhatják, vagy egyes ötletek tartalmát a megvalósíthatóság érdekében szűkíthetik, enyhén módosíthatják. A szakmai elutasítás rövid indoklása a honlapra is felkerül.

Az önkormányzat munkatársai a beadott ötleteket egységes formátumúra rendezik, szövegüket szükség szerint rövidítik, átfogalmazzák.

A második nagy szűrést a véletlenszerűen kiválasztott budapestiekből álló részvételi költségvetési tanácsa adja. A tanács tagjai több szempont alapján értékelik, majd közösen megvitatják az ötleteket. A tanács végül javaslatot tesz a szavazólapra kerülő ötletek listájára. Ezután nyílik csak meg a szavazófelület.

Miért von össze ötleteket az önkormányzat?

A szavazólapon az ötletek végül egymással versenyeznek a budapestiek szavazataiért. Nem volna értelme annak, hogy hasonló tartalmú ötletek megosztva a szavazókat egymás esélyét rontsák. Hasonló a helyzet az ugyanarra a helyszínre (például egy adott parkra) vonatkozó ötletekkel. Ezeket az ötleteket az önkormányzat munkatársai az ötletgazdákkal is egyeztetve összevonják.

Az önkormányzat átfogalmazza a szavazólapra kerülő ötleteket. Miért?

Az ötletgazdák szabadon megfogalmazva adják be javaslataikat – rövidebben vagy hosszabban, közérthetően vagy műszaki fogalmakat is használva. Fontos azonban, hogy a szavazók végül rövid, könnyen áttekinthető és érthető ötleteket lássanak, hiszen a döntéshez több tucat leírást kell elolvasniuk. A szakemberek állásfoglalása alapján ezen túl néhány ötlet műszaki tartalma is módosulhat, amennyiben ez a feltétele annak, hogy az megvalósítható legyen.

Mi a szerepe a részvételi költségvetési tanácsnak?

A szakmai szűrést követően még mindig rengeteg ötlet van versenyben. Nem reális elvárni a szavazóktól, hogy százas nagyságrendű ötletet olvassanak el, tartsanak fejben, és ezekből válasszák ki a számunkra legkedvesebbet. A Fővárosi Önkormányzat azonban az ötletek további szűrését is a budapestiekre szeretné bízni, ezért minden évben létrehozza a részvételi költségvetési tanácsot. A tanácsba budapestiek jelentkezhetnek, illetve a sérülékeny társadalmi csoportok képviselete érdekében civil szervezetek is ajánlhatnak tagokat. A jelentkezők köréből sorsolással úgy választjuk ki a tanács tagjait, hogy életkorra, iskolázottságra, lakhelyre a tanács összetétele megfeleljen a fővárosi népességen belüli arányoknak. A tanács tagjai értékelik, majd megvitatják a beérkezett ötleteket, és ennek alapján megszavazzák, hogy melyek kerüljenek a szavazólapra.

A tanács 2021-es évi tevékenységéről itt olvashat részletesebben.

A SZAVAZÁS

Kik szavazhatnak?

A beadás feltételeivel egyezően minden Budapesten élő vagy dolgozó/tanuló, 18. életévét betöltött magánszemély, aki regisztrált az otlet.budapest.hu oldalon vagy felkeresi az utcai szavazópultot.

Hogyan lehet szavazni?

Szavazni regisztrálást követően az otlet.budapest.hu oldalon lehet, de az önkormányzat lehetőséget biztosít a papír alapú szavazásra is. A szavazóknak mindhárom kategóriában egy-egy szavazatot kell leadniuk.

Mit tehetnek az ötletgazdák, hogy sokan szavazzanak az ötletére?

Az ötletgazdák egyénileg kampányolhatnak az ötletükért. Ilyen tevékenységre alkalmas a közösségi média, a személyes megkeresés, de a részvételi költségvetés arculati elemeivel ellátott plakátok a helyszín közelében is elhelyezhetők például közösségi terek, támogató üzletek, kávézók kirakatában.

EREDMÉNY, MEGVALÓSÍTÁS

Hogyan dől el, hogy mely ötletek valósulnak meg?

Az online és offline beérkezett szavazatok összesítését követően mind három kategóriában a legtöbb szavazatot kapott projektötletek valósulhatnak meg a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. Ha a legmagasabb pontszámú ötletek nem töltik ki pontosan a keretösszeget, úgy a maradék összegek összevonva is felhasználhatók a három kategóriában soron következő két-két ötlet valamelyikére a főpolgármester döntése alapján.

Ki valósítja meg az ötleteket?

A nyertes projektötleteket a Fővárosi Önkormányzat valósítja meg akár saját tulajdonú cégein, vagy szükség szerint közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cégek segítségével.

Az ötletgazdának mi a szerepe a megvalósításban?

A megvalósítást az ötlet részletes megtervezése előzi meg, ahol az alapot a szavazólapon szereplő ötletleírás képezi. Az előkészítés során az önkormányzat konzultációs céllal felveszi a kapcsolatot az ötletgazdákkal és kerületi érdekeltségű projektnél az adott kerülettel. Amennyiben szükséges, az ötletgazdákkal és a kerülettel közösen születik döntés arról, hogy a projekt összegéből pontosan milyen műszaki tartalmú fejlesztés valósuljon meg, vagy hogy pontosan mi legyen a fejlesztés helyszíne.

A helyi közösségnek, érintetteknek van-e beleszólása a projekt megvalósításába?

Elsősorban zöldfelületi fejlesztéseknél, de egyéb indokolt esetekben is az önkormányzat kezdeményezheti más érintett szereplők vagy a helyi közösség bevonását. Ilyenkor a bevont érintettek, a megszólított helyi közösség igényfelmérésben, közösségi tervezésben vehet részt. Az önkormányzat vizsgálhatja a megvalósítást vagy a fenntartást segítő civil partnerek bevonásának lehetőségét is. Ötletgazdaként vagy az előző pont szerinti konzultációban vehetünk részt, vagy indulhatunk a civil partner kiválasztását célzó pályázaton, de mindkét szerepben nem vehetünk részt a folyamatban. Az önkormányzat célja, hogy a nyertes ötletek úgy jöjjenek létre, hogy az a lehető legtöbb helyi vagy budapesti érintett számára előnyös, hasznos, szerethető legyen.

Mikor valósulnak meg a nyertes ötletek?

A megvalósítás ütemezése nagyban függ az ötlet jellegétől: szükséges-e ingatlan biztosítása, milyen típusú beszerzési eljárást követel a fejlesztés, szükség van-e terveztetésre, engedélyeztetésre.